Bangalore


Kuruhina Setty Kendra Sangha
President: Hemanna Setty K.K.
Vice Pres.:
Secretary :
Samudaya Bhavana
New High School Road
Vishweshwarapura
Bangalore - 560004
Ph: (080)-2242-5746
Hostel
address : same as above


BAGUR, C.R.Patna


Kuruhina Setty Sangha

President: Bhunendra B.K.
Vice Pres.: Mahesh B.N.
Secretary : Vasu B.
Treasurer: Chandresh B.N.
Asst.Sec.: Kantaraju B.H.
Samudaya Bhavana

Dakshinakannada & Udupi

Kuruhina Shetty Sangha
President : Honnappa Shetty Vittal
Vice Pres.: Balakrishna Madav
Sundara Shetty Eedu
Secretary : Kushalappa
Jt.Secretary : Baskara Shetty Kokradi
Treasurer : Jayantha Shetty

More information...


MELUKOTE

Kuruhina Shetty Sangha President :
Vice Pres.:

Secretary :
Jt.Secretary :
Treasurer :

History of Melukote

HOLENARASIPURA

Mahila Samaja - Silver Jubilee - 25-Dec-2008 - page1
Mahila Samaja - Silver Jubilee - 25-Dec-2008 - page2
Kalyana Mantapa
Samudaya Bhavana

Old Chennarayapatna Road
Holenarasipura
Manager : Kumar H.S.
Ph: 99454-65279

Mahila Samaja
President : Indu Narayana
Secretary : Uma Ganesh
Treasurer: Bhagya Krishna Murthy

Kuruhina Setty Janangada Committee
President : Srinvasa K
Vice Pres.: Rajappa B.N.
Secretary : Bheemanna
Joint Sec.: Subramanya P.R.

Mitra Vrinda
President : Guru Raj R.K.
Vice Pres.: Subramanya P.R
Secretary : Narasimha Murthy H.R.
Treasurer: Sudarshan H.S.

MYSORE


Kuruhina Setty Vichara Vedike (R)
President : Dr.H.N.Thimma Setty
Hon.Sec. : K.G.Narayan
Chairman : Dr.H.V.Rangadas Setty

Viveku Vidyalaya
Nursery and Primary School

Vidyarthi Nilaya (Students' Hostel)

Community Hall
Sri Rama Mandira

Address & Contact Info
#2, Alanahalli Extension
Mysore - 570 011
Contact : Dr.H.V.Rangadas Setty
Ph : (0821)-425-6359

More information...